.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Особливостi використання і оброблення інформації

 1. Персональна інформація про особу, яка знаходиться в інформаційні системі дистанційного навчання:

 • Основними даними про особу студента (персональними даними), розміщеними в ІС ДН, є: прізвище, ім’я, по-батькові; стать; громадянство; освіта і документ, що її підтверджує; серія і номер паспорта; ідентифікаційний код; адреса проживання; дата народження; група інвалідності 1-а або 2-а (у випадку, якщо при вступі студент користувався пільгами для осіб із обмеженими фізичними можливостями).

 • основними даними про особу викладача, працівника Навчального центру чи ІКЦ ДН (персональними даними) є: прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь і вчене звання, кафедра чи ІКЦ ДН, де працює особа.

 2. Використання персональних баз даних:

 • використання персональних даних передбачає будь-які дії власника (ХНУ і НЦ ЗДО) щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.

 • використання персональних даних працівниками ІС ДН, пов'язаних з персональними даними, здійснюється лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Працівники, що задіяні в ІС ДН, зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

 3. Передача персональних даних учасників навчального процесу ДН третім особам може відбуватися виключно у відповідності із положеннями законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних».

 4. Зміни та доповнення до персональних даних:

 • власники чи розпорядники персональних даних зобов'язані вносити зміни до персональних даних тільки на підставі вмотивованої письмової вимоги суб'єкта персональних даних;

 • власники чи розпорядники персональних даних зобов’язані вносити зміни до персональних даних також за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб’єкта персональних даних або у інших випадках передбачених чинним законодавством;

 • зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться невідкладно з моменту встановлення невідповідності.

 5. Видалення або знищення персональних даних

 • закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

 • припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та власником чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом;

 • набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

 • у інших випадках, передбачених чинним законодавством;