.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Політика конфіденційності

 1. Університет бере на себе зобов'язання щодо захисту персональних даних у відповідності до Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних».

 2. Порядок доступу до персональних даних і забезпечення їх захисту:

 a. До внутрішньої бази даних – доступ мають: керівництво Навчального центру (керівник, заст.керівника), диспетчери і оператори Навчального центру, провідний інженер по роботі із викладачами та провідний інженер - розробник інформаційної системи ДН. Доступ здійснюється тільки за персональним паролем із персонального комп’ютера на робочому місці. Доступ інших осіб до цих комп’ютерів – заборонений;

 b. До інформаційної бази знань – доступ мають: керівництво Навчального центру (керівник, заст.керівника), диспетчери і оператори Навчального центру, провідний інженер по роботі із викладачами та провідний інженер - розробник інформаційної системи ДН. Доступ здійснюється тільки за персональним паролем із персонального комп’ютера на робочому місці. Доступ інших осіб до цих комп’ютерів – заборонений;

 c. До системи керування ДН і оброблення персональних даних у вигляді вибірок із таблиць Microsoft Office Access та ВЕБ-сторінок, доступних у внутрішній мережі Центру – доступ мають: керівництво Навчального центру (керівник, заст.керівника), диспетчери і оператори Навчального центру, провідний інженер по роботі із викладачами та провідний інженер - розробник інформаційної системи ДН. Доступ здійснюється тільки за персональним паролем із персонального комп’ютера на робочому місці. Доступ інших осіб до цих комп’ютерів – заборонений;

 d. До ВЕВ-інтерфейсу навчального процесу для студентів, викладачів, працівників ЛЦДН - доступ мають: керівництво Навчального центру (керівник, заст.керівника), диспетчери і оператори Навчального центру, провідний інженер по роботі із викладачами та провідний інженер - розробник інформаційної системи ДН, студенти, викладачі, працівники ІКЦ ДН. Доступ здійснюється тільки за персональним паролем, що видається кожному учаснику навчального процесу особисто. Пароль може змінюватись за першим проханням суб’єкта навчального процесу.

 3. Загальний захист персональних даних забезпечується ліцензованим програмним забезпеченням загального призначення (операційні системи, сервери баз даних, ВЕБ-сервер, організації роботи комп’ютерних мереж, захисту інформації, антивірусного захисту тощо), а також програмним забезпеченням спеціального призначення для реалізації дистанційного навчання.